Organ Dyscypliny II Instancji PZSzach podtrzymał decyzję o dwuletniej dyskwalifikacji Patrycji Waszczuk  (MUKS "Gambit" Międzyrzec Podlaski).
Wcześniej w październiku Komisja Wyróżnień i Dyscypliny PZSzach w przedstawionym raporcie ogłosiła, że zawodniczka korzystała z dopingu elektronicznego, używając telefonu w toalecie podczas sierpniowego międzynarodowego turnieju w Ustroniu. Decyzję tą podjęto na podstawie zeznań dwóch świadków, którzy zeznali na okoliczność korzystania z telefonu i próby jego ukrycia. Od pierwszej decyzji zawodniczka odwołała się, a teraz jej odwołanie zostało odrzucone.

READ MORE